Uwaga przy pozywaniu MIBI

MIBI spełnia na terenie Irlandii rolę polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wypłacając odszkodowania w sprawach, w których sprawca jest nieznany lub też poruszał się pojazdem mechanicznym bez ubezpieczenia.

Zgodnie z ostatnim orzeczeniem High Court w sprawie Natalie Grimes V Motor Insurers Bureau of Ireland, w sytuacji, gdy nieubezpieczony sprawca jest znany lub też dokładając rozsądnych starań można ustalić jego tożsamość, to taki sprawca musi zostać, obok MIBI, wskazany jako pozwany w postępowaniu sądowym. W przeciwnym razie poszkodowany ryzykuje przegranie sprawy i brak wypłaty odszkodowania.

Dyskryminacja w miejscu pracy- zwolnienie kobiety w ciąży

Manager restauracji zwolniony z pracy w okresie ciąży wygrywa €30,000 odszkodowania w oparciu o przepisy o dyskryminacji.

Pracownik, którego reprezentowała nasza Kancelaria został zwolniony z pracy w okresie próbnym. Pracodawca wiedział o ciąży. Zwalniając pracownika wskazał na rzekome uchybienia w zarządzaniu restauracją, jako powód zwolnienia w okresie próbnym,. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzjących, że o rzekomych problemach i niewłaściwym wykonywaniu swojej pracy poinformował pracownika, zanim doszło do zwolnienia. Tym samym Adjudication Officer uznał, że rzeczywistym powodem zwolnienia była ciąża pracownika. Postępowanie pracodawcy zostało ocenione na tyle krytycznie, że obok zasądzonego odszkodowania pracodawca został zobowiązany do rewizji swoich procedur oraz przeszkolenia swojego personelu odnośnie dyskryminacji w miejscu pracy.

Pełna treść decyzji z uzasadnieniem dostepna tutaj 

Wysokość odszkodowania- uraz szyi w wypadku drogowym

Injuries Board opublikowało na początku października 2016 uaktualnioną ksiegę szacunkowych odszkodowań- Book of Quantum. Jeden z rozdziałów dotyczy najczęściej wystepującego urazu w wypadkach drogowych- urazu szyi („whiplash injury”).

W oparciu o przegląd ponad 50,00 spraw wskazano następujące widełki odszkodowań, w zależności od powagi urazu:

– do €15,700 w sprawach urazów,  w których osoba poszkodowana praktycznie w całości powróciła do stanu zdrowia sprzed wypadku;

– do €19,400 w sytuacji, gdy spodziewany jest powrót do pełni zdrowia. Dodatkowymi czynnikami jest takze ból innych części ciała w okolicach pleców i ramion, intensywność bólu, wpływ urazu na możliwość wykonywania pracy;

– €20,400 do €30,200- w tej kategorii mieszczą sie urazy o charakterze umiarkowanym, w tym pogorszenie wczesniej istniejących problemow zdrowotnych w obrębie szyi. Takich odszkodowań moga spodziewać sie osoby, u których nawet do 5 lat wydłuzony jest proces dochodzenia do zdrowia i co do osób, które sa tym samym narażone na wyższe ryzyko ponownego wystapienia urazu

– €34,400 to €52,200- sa to urazu umiarkowano- poważne, których skutki występują nawet dłużej niz 5 lat; osoby takie narażone sa na ponowne wystapienie urazu, występuja odrętwienia i sztywność utrzymujace sie przed dłuższy czas, lekarze nie wykluczają konieczności zabiegu operacyjnego;

– €44,600 to €77,900- urazy o charakterze poważnym i powodujące nieodwracalne skutki dla zdrowia poszkodowanego; są to urazy naruszające strukturę dysków w obrębie szyi powodujące ograniczenia ruchów i konieczność zabiegu operacyjnego; mimo upływu czasu poszkodowany odzyskuje niewielką ruchomość w obrębie szyi, uskarża się na sztywność i ciągły ból przez większą część dnia.

Agency workers win a case for equal back pay

With the EC Directive and its Irish implementation introduced in 2012, all agency workers were to receive the same rates of pay as the direct employees. Our clients were ensured by their agency that they will be paid back their money for the year 2012. Agency ensured them for a long time, until in August 2013, when they chose to bring their case to the employment courts.

Read more „Agency workers win a case for equal back pay”

Klient Kancelarii, ktróry wydał €40k na odrestaurowanie jaguara uznany za właściciela przez sąd

Our firm Hoban Boino Solicitors represented Mr. Tynan in a very interesting case regarding ownership of Jaguar XK 120.
Mr. Derek Tynan is a man who ownes a bodyshop in Damestown, Blanchardstown and invested as much as €40,000 and thousands of working hours to restore a 44 year-old Jaguar XK 120 that he got from Mrs. Duffy after he cleaned her barn.
Read more „Klient Kancelarii, ktróry wydał €40k na odrestaurowanie jaguara uznany za właściciela przez sąd”