Wypadek drogowy na wakacjach a wysokość odszkodowania

Zgodnie z przepisami UE osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii, może przed sądami irlandzkimi dochodzić odszkodowania za obrażenia odniesione w wypadku komunikacyjnym na terenie innego kraju członkowskiego UE.

Zachęcamy do zaciągnięcia bezpłatnej porady prawnej jeszcze przed wszczęciem sprawy o odszkodowanie celem ustalenia na terytorium jakiego Państwa prowadzenie sprawy będzie najkorzystniejsze z naszego punku widzenia.

Prowadzimy wiele spraw Polaków zamieszkujących w Irlandii, którzy byli ofiarami wypadków na terytorium Polski.

Odszkodowania w Irlandii są znacznie wyższe i lepiej odpowiadają tutejszym zarobkom i przeciętnej stopie życiowej.

Dyskryminacja w miejscu pracy- zwolnienie kobiety w ciąży

Manager restauracji zwolniony z pracy w okresie ciąży wygrywa €30,000 odszkodowania w oparciu o przepisy o dyskryminacji.

Pracownik, którego reprezentowała nasza Kancelaria został zwolniony z pracy w okresie próbnym. Pracodawca wiedział o ciąży. Zwalniając pracownika wskazał na rzekome uchybienia w zarządzaniu restauracją, jako powód zwolnienia w okresie próbnym,. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzjących, że o rzekomych problemach i niewłaściwym wykonywaniu swojej pracy poinformował pracownika, zanim doszło do zwolnienia. Tym samym Adjudication Officer uznał, że rzeczywistym powodem zwolnienia była ciąża pracownika. Postępowanie pracodawcy zostało ocenione na tyle krytycznie, że obok zasądzonego odszkodowania pracodawca został zobowiązany do rewizji swoich procedur oraz przeszkolenia swojego personelu odnośnie dyskryminacji w miejscu pracy.

Pełna treść decyzji z uzasadnieniem dostepna tutaj 

Wysokość odszkodowania- uraz szyi w wypadku drogowym

Injuries Board opublikowało na początku października 2016 uaktualnioną ksiegę szacunkowych odszkodowań- Book of Quantum. Jeden z rozdziałów dotyczy najczęściej wystepującego urazu w wypadkach drogowych- urazu szyi („whiplash injury”).

W oparciu o przegląd ponad 50,00 spraw wskazano następujące widełki odszkodowań, w zależności od powagi urazu:

– do €15,700 w sprawach urazów,  w których osoba poszkodowana praktycznie w całości powróciła do stanu zdrowia sprzed wypadku;

– do €19,400 w sytuacji, gdy spodziewany jest powrót do pełni zdrowia. Dodatkowymi czynnikami jest takze ból innych części ciała w okolicach pleców i ramion, intensywność bólu, wpływ urazu na możliwość wykonywania pracy;

– €20,400 do €30,200- w tej kategorii mieszczą sie urazy o charakterze umiarkowanym, w tym pogorszenie wczesniej istniejących problemow zdrowotnych w obrębie szyi. Takich odszkodowań moga spodziewać sie osoby, u których nawet do 5 lat wydłuzony jest proces dochodzenia do zdrowia i co do osób, które sa tym samym narażone na wyższe ryzyko ponownego wystapienia urazu

– €34,400 to €52,200- sa to urazu umiarkowano- poważne, których skutki występują nawet dłużej niz 5 lat; osoby takie narażone sa na ponowne wystapienie urazu, występuja odrętwienia i sztywność utrzymujace sie przed dłuższy czas, lekarze nie wykluczają konieczności zabiegu operacyjnego;

– €44,600 to €77,900- urazy o charakterze poważnym i powodujące nieodwracalne skutki dla zdrowia poszkodowanego; są to urazy naruszające strukturę dysków w obrębie szyi powodujące ograniczenia ruchów i konieczność zabiegu operacyjnego; mimo upływu czasu poszkodowany odzyskuje niewielką ruchomość w obrębie szyi, uskarża się na sztywność i ciągły ból przez większą część dnia.

Jakiej wysokości alimentów mogę się spodziewać

Maksymalna wysokość alimentów w Irlandii to kwota 650 na osobę na tydzień na osobę nie zależnie czy dotyczy to stron będących w związku małżeńskim  czy w związkach partnerskich. W przypadku rozpadu związku małżeńskiego jedno z małżonków może dochodzić alimentów zarówno na utrzymanie siebie jak i osób zależnych. Jeżeli przychody współmałżonka nie są wystarczające sprawa jest rozpatrywana przez sad okręgowy, który ustala poziom alimentów w drodze orzeczenia separacji lub rozwodu.

Inna jest sytuacja gdy dochodzi do rozpadu związku partnerskiego. Strony mogą dochodzić alimentów wyłącznie na osoby zależne (dzieci) przed sadem rejonowym. W takiej sytuacji, każda ze stron wypełnia oświadczenie przychodów i wydatków(Statement of Means & Welfare). Dokument ten wraz z dowodami musi być  przygotowany i poświadczony przed data rozprawy w celu ułatwienia negocjacji i dojścia do ugody przed wejściem stron na salę rozpraw. Nadrzędnym celem jest uzgodnienie satysfakcjonującego obie strony poziomu alimentów bez konieczności narzucania danej kwoty przez sędziego.

W przypadku kiedy strony nie mogą dojść do ugody sędzia ustala wysokość na podstawie kalkulacji kosztów niezbędnych do utrzymania dziecka, odlicza zasiłek wychowawczy i różnicę dzieli proporcjonalnie do przychodów obojga rodziców. Nie jest to jednak sztywny schemat i sędziowie często maja różne style i metody oceniania tych proporcji.

Agency workers win a case for equal back pay

With the EC Directive and its Irish implementation introduced in 2012, all agency workers were to receive the same rates of pay as the direct employees. Our clients were ensured by their agency that they will be paid back their money for the year 2012. Agency ensured them for a long time, until in August 2013, when they chose to bring their case to the employment courts.

Read more „Agency workers win a case for equal back pay”

Inspekcja inzynieryjna nieruchomości- dlaczego jest tak ważna?

Zawsze doradzamy naszym Klientom, przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, aby przeprowadzili inspekcje inżynieryjną. Inspekcja taka różni się od wyceny przygotowywanej dla banku gdyż ocenia stan nieruchomości a nie jedynie jej wartość.

Dlaczego inspekcja jest taka wazna?

Badanie ktore kosztuje €300,00 – €400,00 może Panstwu zaoszczędzić w przyszlosci tysiące euro oraz niepotrzebny stres. Inżynier w swoim raporcie uwzględni kwestie dotyczące problemów takich jak: wilgoć, zbutwienie, zgnilizna, występowanie wad elementów drewnianych (np. Korników). Oceni tez kwestie mające wpływ na blok/budynek, jako całość takie jak piryt, osiadanie budynku. Inżynier identyfikuje również drobniejsze problemy, takie jak dopasowanie okien i drzwi, a także sprawdzić, czy w jakim stanie jest instalacja elektryczna i gazowa (sprawdzi kwestie bezpieczeństwa i generalnego stanu instalacji, co do zasady).W przypadku zakupu mieszkan trzeba pamietac ze ubezpieczenie budynku służy naprawom związanym z awariami, ogniem oraz problemami strukturalnymi dotyczącymi całego budynku a nie pojedynczego mieszkania.

Jakie jest ryzyko?

Kiedy kupują Państwo nieruchomość na rynku wtórnym, sprzedający nie ma obowiązku ujawniać zarówno wszelkich wad strukturalnych jak i drobnych i kosmetycznych problemów dotyczących nieruchomości. Jeżeli mimo wszystko zdecydują się Państwo na zakup nieruchomości bez przeprowadzenia inspekcji, ryzykujecie powyższymi potencjalnymi problemami.

Klient Kancelarii, ktróry wydał €40k na odrestaurowanie jaguara uznany za właściciela przez sąd

Our firm Hoban Boino Solicitors represented Mr. Tynan in a very interesting case regarding ownership of Jaguar XK 120.
Mr. Derek Tynan is a man who ownes a bodyshop in Damestown, Blanchardstown and invested as much as €40,000 and thousands of working hours to restore a 44 year-old Jaguar XK 120 that he got from Mrs. Duffy after he cleaned her barn.
Read more „Klient Kancelarii, ktróry wydał €40k na odrestaurowanie jaguara uznany za właściciela przez sąd”