Prawo pracy to szeroka dziedzina obejmująca szerokie spektrum zagadnień prawnych dotyczących pracowników pracodawców oraz także samozatrudnionych. 

Reprezentujemy naszych klientów, zarówno pracowników jak i pracodawców, przed Labour Court, Workplace Relations Commission w sprawach zwolnień z pracy, dyskryminacji w miejscu pracy, kwestiach umów o pracę, przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz w kwestiach wynagrodzeń.

Nasi prawnicy wielokrotnie reprezentowali pracowników przed sądami w sprawach dyskryminacji kobiet w ciąży, dyscyplinarnych zwolnień z pracy, dyskryminacji płacowej, naruszeń przepisów o czasie pracy. Reprezentowalismy także cale grupy pracowników w sprawach zwolnień grupowych oraz w sprawach o naruszenie uprawnień pracowników w wyniku przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę ("transfer of undertakings").

Doradzamy irlandzkim & polskim pracodawcom w kwestiach umów o pracę, postępowań dyscyplinarnych oraz prawidłowych strategii zatrudniania.

 

Polish-lawyer-dublin-Polski-prawnik-dublin-Employment-Law–Prawo-pracy1

Pracownicy, najczęściej borykają się z nastepującymu problemami:

  • odprawy- ustalenie uprawnienia do odprawy, prawidłowa kalkulacja historii zatrudnienia w sytuacji wielokrotnych zmian właściciela zakładu pracy oraz różnego typu przerw w zatrudnieniu, ustalenie wysokości tygodniówki. Opiniujemy także ugody u idzielamy porad prawnych w sytuacjach dobrowolnego korzystania z odpraw przez pracowników
  • dyscyplinarne zwolnienia z pracy- bardzo ważen jest uzyskania odpowiedniej porady prawnej jeszcze na etapie wewnątrzzakładowego apelowania decyzji o zwolnieniu, a nawet na etapie postępowania dyscyplinarnego
  • dyskryminacja- wielokrotnie reprezentowaliśmy pracowników dyskryminowanych z uwagi na narodowość oraz dyskryminowane kobiety w trakcie ciąży
  • naruszenia przepisów o czasie pracy- w szczególności doradzamy w zakresie naruszeń praw pracowniczych co do dobowego i tygodniowego prawa do odpoczynku, pracy w nadgodzinach, uprawnień urlopowych

Pracodawcy, oferujemy następujące usługi:

  • redakcja umów o pracę z uwzględnieniem specyfiki uprawnień zawodowych i kwestii rejestracyjnych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności takich pracowników (lekarze, pielegniarki, fizioterapeuci)
  • przygotowywanie procedur dyscyplinarnych i skargowych, które wymagane sa przepisami irlandzkiego prawa pracy
  • doradztwo w zakresie postępowań dyscyplinarnych

 

 

Polish-lawyer-dublin-Polski-prawnik-dublin-Employment-Law–Prawo-pracy