Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradzaniu rodzinom zmarłych w kwestiach postepowania spadkowego. Przeprowadzamy postepowania spadkowe w oparciu o postanowienia o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia uzyskane w Polsce oraz w oparciu o spisany w Polsce testament. 

Dokonujemy analizy świadczeń przsługujacych rodzinie zamieszkującej w Polsce lub innym kraju, w sytuacji gdy zmarły przed śmiercia byl rezydentem na terenie Irlandii. Moga to być świadczenia z prywatnych polis ubezpieczeniowych, polis wykupionych przez pracodawcę zmarłego, prywatnych ubezpieczeń emerytalnych, w tym np. składek na CWPS (Construction Workers Pension Scheme).  

Prowadzimy także postępowania sądowe zmierzające do unieważnienia testamentu.

 

Polish-lawyer-dublin-Polski-prawnik-dublin-Probate-Wills–Spadki

Polish-lawyer-dublin-Polski-prawnik-dublin-Probate-Wills–Spadki1

 

Pomagamy w spisaniu ważnego testametu uwzględniającego składniki majatkowe posiadane w Irlandii, Polsce i innych krajach UE.

Upewniamy sie, że spisany testament będzie ważny na terenie Irladnii, ale także na terenie Polski co do posiadanych tam składników majątkowych.

Majac na uwadze stosunkowo nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego warto zaciągnac porady prawnej przed spisaniem testamentu obejmującego składniki majatkowe, w tym nieruchomości zlokalizowane w różnych krajach UE. 

Pomagamy także w sporządzeniu testamentów dl anaszych klientów juz na etapie zakupu nieruchomości.

Dodatkowo doradzamy w kwestiach testamentowego regulowania ostatniej woli na wypadek śmierci w kwestiach opieki nad małoletnimi dziećmi. Kwestie te mogą wymagać uwagi szczególne  tych klientów, których cała najbliższa rodzian znajduje sie poza Irlandią.