Wypadek w rzeźni*

Każdego roku wiele osób odnosi  mniej lub bardziej poważne obrażenia na skutek wypadków w rzeźni. Dzieje się tak mimo podejmowanych przez pracodawców starań w zakresie przeprowadzania szkoleń, lepszej kontroli i nadzoru w miejscach pracy, coraz nowocześniejszych i bezpieczniejszych maszyn i urządzeń wspomagających naszą codzienną pracę. Osoby poszkodowanie w wypadkach w rzeźni są narażone nie tylko na uszczerbek na zdrowiu ale także na utratę ich źródła dochodu przez okres, w którym na skutek odniesionych obrażeń pozostają niezdolne do pracy.

Wypadek w rzeźni czyli jaki

Wypadek w rzeźni to zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu na skutek jakiegoś zachowania w miejscu pracy (działania lub zaniechania), za które odpowiedzialność można przypisać pracodawcy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny w pracy są tak skonstruowane, że pracodawca mo obowiązek wykazania, że podjął wszelkie rozsądne działania aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w rzeźni jest możliwe, jeżeli można wykazać, że to pracodwca ponosi odpowiedzialność za wypadek, że to dany wypadek wywołał odniesione przez nas obrażenia. Pracodwaca ponosi także odpwiedzialność za zachowania innych pracowników w miejscu pracy, jeżeli te zachowania doprowadziły do wypadku.

Mimo, iż definicja wypadku sugeruje, że chodzi o jakieś jednorazowe zdarzenie, w ramach wypadków w rzeźni dochodzone są także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nie jednorazowym zdarzeniem, ale istnieniem jakiegoś niebezpiecznego czynnika w miejscu pracy przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tygodni, czasem nawet miesięcy lub lat). Dla przykładu można wskazać:

 • długotrwałą pracę w niezdrowej pozycji powodującą uraz pleców,
 • codzienne dźwiganie setek kilogramów a nawet ton produktów mięsnych
 •  urazy rąk, ramion, pleców wywołane nieprawidłową pozycją przy taśmach produkcyjnych
 • urazy wywołane pracą pod presją czasu

Wypadek w rzeźni- co należy zrobić i na co zwrócić uwagę

 • Jak zawsze przy każdym wypadku zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, a nastęnie o swoje zdrowie.
 • Poinformować lub poprosić o poinfromowanie o wypadku osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy. Jeżeli stan po urazie na to pozwala, to poinformować o wypadku także przełożonego (team leader, supervisor, manager).
 • W miarę możliwości zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia lub poprosić o to znajomych z miejsca pracy. Dotyczy to też ewentualnych maszyn czy urządzeń mających związek z wypadkiem. Rozkład stanowisk pracy przy taśmach produkcyjnych, układ tych taśm produkcyjnych, rozkład zadań może ulegać częstym zmianom. Zrobienie więc zdjęć jak najszybciej jest bardzo ważne w sprawach wypadków w rzeźni.
 • Często bół sygnalizujący wystąpienie obrażeń pojawia się godziny lub nawet dni po wypadku, kiedy opada stres i związana z nim adrenalina. Należy odwiedzić lekarza GP nawet w sytuacji minimalnych w naszej ocenie objawów. Warto o to zadbać, nawet jeżeli ostatecznie okaże się, że nic poważnego się nie stąło i nie zdecydujemy się na prowadzenie sprawy o odszkodowanie.
 • Należy uważać na to, co zostało wpisane w protokół wypadkowy przez pracodawcę i jak spisano nasze zeznania. Bezwzględnie nie podpisywać dokumentów, z których treścią się nie zgadzamy. W razie istnienia bariery językowej należy się upewnić, że zapis odpowiada naszy zeznaniom.
 • Często w miejscach pracy zaraz po wypadku pracodawcy mogą próbować przeprowadzać brakujące szkolenia. Należy w nich uczestniczyć na polecenie pracodawcy, ale bezwzględnie należy wpisać dokładną datę to protokołu ze szkolenia, która potwierdza rzeczywisty dzień, kiedy szkolenie odbyto.
 • Nie należy podpisywać żadnych oświadczeń przyznających się do winy czy odpowiedzialności za wypadek. Odradzamy tego i rekomendujemy konsultację z prawnikiem. Dotyczy to także postępowań dyscyplinarnych w miejscu pracy już po wypadku. Nasza kancelaria doradza we wszystkich aspektach prawa pracy mających związek z wypadkiem w pracy
 • warto zachwać w miarę możliwości dane o dziennym przerobie w rzeźni z danego dnia, kiedy doszło do wypadku
 • warto zachować kopie grafików pokazujące długie, monotonne godziny pracy bez rotacji na inne stanowisko pracy

Wypadek w rzeźni- raport

Pracodawca ma obowiązek sporządzić raport z wypadku. Obowiązkiem poszkodowanego pracownika jest upewnienie się, że wypadek został zgłoszony do przełożonych. W razie wątpliwości warto wysłać sms, informację w mediach społecznościowych lub e-mail o samym fakcie wystąpienia wypadku, aby mieć ewentualny dowód zgłoszenia. To, czy później pracodawca sporządzi raport, to już kwestia, za którą odpowiada sam pracodawca. Nie należy podpisywać naszych zeznań ani żadnej części raportu, z którą się nie zgadzamy lub której nie rozumiemy. W sytuacji, gdy pracodawca odmówi wprowadzenia do raportu lub naszych zeznań żądanych zmian należy odmówić podpisu i dodatkowo jeżeli pracodawca w miarę szybko nie przestawi poprawionego dokumentu, warto na piśmie (wystarczy email lub inna forma kontaktu pisemnego) zgłosić nasze uwagi. Pozwoli to uniknąć w przyszłości nieporozumień i ułatwi dowodzenie, dlaczego dany raport nie został przez nas podpisany.

Wypadek w rzeźni- leczenie

Poza ewidentnymi przypadkami, gdzie powaga urazu powoduje, że od razu udajemy się do lekarza, szpitala lub zabiera nas tam karetka, część mniej poważnych urazów ujawnia się dopiero po godzinach, a nawet dniach, kiedy opada stres i adrenalina. Warto zgłaszać nawet najmniejsze problem od razu w chwili ich wystąpienia, nawet jeżeli w przyszłości okaże się, że nie jest nam nic poważnego i sprawa o odszkodowanie z tego lub innego powodu nie będzie prowadzona. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której firma ubezpieczeniowa i jej prawnicy będą twierdzić, że wystapienie bólu po kilku/ kilkunastu dniach było spowodowane innym urazem, nie związanym z danym wypadkiem. Pozwoli to także lekarzom, jeżeli będą mieć wiedzę o tych początkowych nawet najmniejszych dolegliwościach, przypisać określone problemy zdrowotne jako konsekwencje danego wypadku.

Należy pamiętać, że lekarz firmowy zwykle nie jest od leczenia nas ale od oceniania naszego stanu zdrowia i zdolności do pracy, a precyzyjnie zdolności do powrotu do pracy. Należy więc przemyśleć i kierować się zdrowym rozsądkiem w korzystaniu po wypadku tylko z oceny takiego lekarza zorganizowanego przez pracodawcę.

Kolejna ważna kwestia- nie należy organizować wizyt lekarskich u specjalistów oraz diagnsotyki w postaci zdjec RTG czy rezonansu magnetycznego bez skierowania od lekarza rodzinnego. W wielu krajach UE jest to możliwe, ale w Irandii nie jest praktykowane. Zachecamy do skorzystania z naszej porady przed podejmowaniem takiej diagnostyki czy specjalistycznego leczenia, aby uniknąc zarzutów w przyszłości, że sami podejmujemy leczenie działąjąc wbrew poradom leakrza rodzinnego lub bez jego wiedzy. Może to mieć niestety bardzo negatywny wpływ na ewentualną sprawę o odszkodowanie. Oczywiście nie ma to znaczenia w sytuacji, kiedy chodzi o poważne zagrożenie naszego zdrowia- kiedy liczy się czas. Warto jednak w miarę możliwości zawsze konsultować nasze leczenie z lekarzem GP.

Dla obcokrajowców, często pojawia się kwestia powrotu do rodzinnego kraju celem leczenia. Więcej o tym, na co zwracać uwagę można przeczytać w leczenie poza Irlandią.

Wypadek w rzeźni- wynagrodzenie

Pracodawca nie ma obowiązku płacenia wynagrodzenia pracownikowi będącemu na chorobowym na skutek wypadku w pracy, chyba że wynika to z umowy o pracę. Cześć umów o pracę zawiera postanowienia o płatności wynagrodzenia przez określoną liczbę tygodni po wypadku. Odradzamy podpisywania bez konsultacji z prawnikiem jakichkolwiek dokumentów związanych z wypadkiem w pracy przedstawianych przez pracodawcę, jako warunek wypłaty wynagrodzenia.

Niektórzy pracodawcy przez określony czas decydują się na wypłatę wyrówanania pomiędzy świadczeniem otrzymywanym z Social Welfare a normalną tygodniówką. Ważne, aby ubiegać się o świadczenie z Social Welfare o nazwie injury benefit. Więcej o przysługujących świadczeniach można przeczytać tutaj.

Wypadek w rzeźni- kiedy rozpocząć sprawę o odszkodowanie

Doradzamy jak najszybsze skontaktowanie się z prawnikiem zaraz po tym, jak osoba poszkodowana zadbała o swoje zdrowie. Jest to ważne, ponieważ zgodnie z Ustawa o Odpowiedzialności Cywilnej i Sądach, list informujący o obrażeniach oraz o chęci dochodzenia odszkodowania powinien zostać wysłany do sprawcy szkody w ciągu JEDNEGO miesiąca od daty zdarzenia. Zaniechanie tego może mieć wpływ na samą sprawę oraz na zasadzenie kosztów prawnych. Nasza kancelaria wyśle taki list z zachowaniem terminu kiedy tylko otrzymamy od Państwa pełnomocnictwo przed upływem tego terminu lub wcześniej, jeżeli uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Państwa interesów.

Wbrew poradom niektórych, nie należy czekać z rozpoczęciem sprawy do czasu zakończenia leczenia. List informujący o obrażeniach wysłany do sprawcy ma chronić interesy osoby poszkodowanej i nie oznacza obowiązku dochodzenia odszkodowania. Należy ODRÓŻNIĆ ten termin od terminu przedawnienia (statute of limitations) który w większości spraw o odszkodowanie za urazy wynosi dwa lata. Ten termin będzie miał zastosowanie- osoba poszkodowana będzie miala dwa lata na formalne wszczęcie sprawy (lub rezygnację) kiedy list informujący zostanie wylany w terminie jednego miesiąca.